LABIEDŹIĆczas.; narzekać

LALUŚrzecz.; strojniś, elegant, goguś

LANNYprzym.; lniany

LATAWICArzecz.; dziewczyna goniąca za chłopakami

LATOWYprzym.; stary, wiekowy

LECHTYCKIEMprzysł.; lekko, jak najmniejszym wysiłkiem

LEKSZYprzym.; lżejszy

LEKUTKIprzym.; bardzo lekki

LELAWYprzym.; miękki, rozlazły

LELITArzecz.; jelita

LELUM-POLELUMzfr.; robić coś bardzo powoli, od niechcenia

LEPI / LEPIJprzysł.; dokładniej, staranniej, lepiej

LEPIOKrzecz.; niemrawy mężczyzna, otyły nieruchawy

LIĆczas.; padać, np. „zaczyna lić” zaczyna padać

LILIJOrzecz.; lilia

LIPKIEprzym.; lepkie, kleiste

LISICArzecz.; rodzaj płytkiej skrzynki z dnem z wiklinowych witek, w której wędzono śliwki

LOprzyim.; dla

LO TEGOzfr.;  dla tego, z tego powodu

LOTERrzecz.; dziewczyna prowadząca swawolny tryb życia

LYGArzecz.; lekka praca

LYGAĆczas.; kłaść się

LYTRYrzecz.; wóz drabiniasty

Reklama