JUKrzecz.; lament, głośny płaszcz, jęk.

JUPArzecz.; płaszcz , często stosowano do określenia nakrycia wierzchniego u Żydów.

JUŚCIzaim.; ano prawda, tak jest, zgadzam się.

JUŻYNArzecz.; podwieczorek.